2 phiên bản mới ra mắt của nhà #AMD mà bạn không nên bỏ qua

👉2 phiên bản mới ra mắt của nhà #AMD mà bạn không nên bỏ qua: 🔥𝐑𝐲𝐳𝐞𝐧 𝟗 𝟕𝟗𝟓𝟎𝐗𝟑𝐃: 16 nhân 32 luồng & công nghệ 3D V-Cache, công nghệ PCIe 5.0, socket AM5 xung nhịp tối đa lên tới 5.7GHz. 🔥𝐑𝐲𝐳𝐞𝐧 𝟗 𝟕𝟗𝟎𝟎𝐗𝟑𝐃: 12 nhân 24 luồng, công nghệ PCIe 5.0, socket AM5 xung nhịp tối đa lên tới 5.6GHz. ✅ Sẵn sàng trở thành một trong những CPU tốt nhất để tối đa hóa hiệu suất chơi game ở chế độ cài đặt Max Setting, và xử lý tính toán các khối lượng công việc lớn,…

Trả lời