Bkav Safe Kids

Bkav Safe Kids

Ứng dụng hỗ trợ phụ huynh trong việc giám sát sự an toàn của con trẻ khi sử dụng máy tính và Internet. Bạn cũng có thể thực hiện các tính năng khác như chặn kết nối internet, chặn các trang mạng xã hội phỗ biến, chặn nội dung người lớn, chặn game…

Tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

 

 

 

Trả lời