Combo CPU AMD Ryzen™ 5 5600 và bo mạch chủ B450m

😎 Không phải là mới nhất nhưng xứng đáng là combo có mức hiệu năng trên giá thành ngon nhất cho anh em.
🚀 Khả năng xử lý vượt trội của Ryzen™ 5 5600 khi chạy mọi tác vụ, kết hợp khả năng hỗ trợ các linh kiện phần cứng của bo mạch chủ B450m, anh em đã sở hữu một cấu hình ngon nghẻ cho hiện tại và nhiều năm tới.

Trả lời