Ryzen 5 5600GT

Ryzen 5 5600GT là một ý nghĩ tốt cho những người sử dụng với bo mạch chủ AM4. Tôi chỉ ước AMD đã cải thiện Ryzen 7 5700G với các lõi bổ sung so với Ryzen 5 5600G. Vẫn đánh giá cao AMD đã thể hiện tình yêu cho nền tảng AM4!

Trả lời