AMD sử dụng AI cung cấp thông tin thời tiết

AMD bên cạnh Microsoft cho phép AI cho Climavision cung cấp thông tin thời tiết quan trọng cho các ngành như, nông nghiệp, giao thông, bảo hiểm và rủi ro, và năng lượng tái tạo trong tích tắc. Vì vậy, nếu thời tiết khắc nghiệt đang đến, các ngành công nghiệp và người dân có thể được chuẩn bị sớm hơn. bit.ly/3Spi9Ju #AMD #TogetherWeAdvance

Trả lời